Processing...
Processing...
Processing...
Jūsų naršyklės versija nepalaikoma, todėl galite matyti iškreiptą vaizdą arba dalis funkcionalumo gali būti neprieinama.
DEMONSTRACINĖ APLINKA
DEMONSTRACINĖ APLINKA
Processing...
Processing...

Apie i.MAS

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) tikslas - mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę. Šiuo metu i.MAS sistemą sudaro:

  • Bendroji dalis - visi i.MAS bendri funkcionalumai (pranešimų dėžutė, kontaktinė informacija, i.MAS atstovavimų tvarkymas, žiniatinklio paslaugų naudojimo nustatymai);
  • Posistemiai:
    • i.SAF - elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis;
    • i.VAZ - elektroninių važtaraščių posistemis.

Šiuo metu juridinio asmens vadovai ir jų įgalioti asmenys i.MAS gali atlikti šiuos veiksmus:

  • Tvarkyti i.MAS atstovavimus fiziniams ir juridiniams asmenims. Suteikus i.MAS atstovavimą juridiniam asmeniui, jo vadovas ir jam prilyginami asmenys gaus nurodytas teises;
  • Atlikti žiniatinklio paslaugų naudojimo nustatymus, užsisakant žiniatinklio paslaugų naudojimui būtiną sertifikato sugeneravimą. Sertifikatas reikalingas norint teikti važtaraščių ir/arba PVM sąskaitų faktūrų duomenis žiniatinklio paslaugomis (angl. Web service), bei naudotis kitomis žiniatinklio paslaugomis ūkio subjektų duomenų gavimui. Važtaraščių teikimui ir PVM sąskaitų faktūrų rinkmenų įkėlimui bei registrų teikimui gali būti naudojami skirtingi sertifikatai, duomenis teikiant iš skirtingų informacinių sistemų ar taikomųjų programinių priemonių;
  • Valdyti gaunamus pranešimus el. paštu. T.y. pažymėti, kokių kategorijų informacinius pranešimus pageidaujama gauti el. paštu ar SMS. Jei pasirenkama pranešimų negauti el. paštu, visus pranešimus galima peržiūrėti i.MAS portale pranešimų dėžutėje;
  • Formuoti i.MAS ir posistemių i.SAF ir i.VAZ statistines bei parametrizuotas ataskaita.

Jeigu turite klausimų, paklausimus prašome teikti naudojantis VMI interneto svetainės autorizuotos srities Mano VMI paslauga Švietimas ir konsultavimas -> Paklausimo teikimas.

Svarbu. Mokesčių mokėtojams, integravimo sprendimų bei apskaitos programinės įrangos gamintojams parengta integravimo sprendimo testavimo aplinka, kurioje galima vykdyti i.VAZ duomenų perdavimo žiniatinklio paslaugomis bei i.SAF rinkmenų įkėlimo bei PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų pateikimo integracinių sprendimų testavimą. Ūkio subjektų duomenų gavimo žiniatinklio paslaugos sprendimų testavimo aplinkoje neteikiamos. Daugiau informacijos apie galimybes ir būtinas sąlygas rasite prisijungę i.MAS -> srityje „Žiniatinklio paslaugos“ -> Užsakyti sertifikatą.

Daugiau informacijos apie i.MAS galite rasti adresu: http://www.vmi.lt/cms/i.mas

Processing...
Processing...
Processing...
Processing...
Processing...
Processing...
Processing...
Processing...
Processing...